Archives септември 2020

Спроведена специјализирана обука на тема „Воведување на иновативна методологија за идентификација и мониторинг на контаминирани почви и резултатите постигнати од нејзината имплементација“

Здружението „Кластер за обновливи извори на енергија“ организираше специјализирана обука на тема „Воведување на иновативна методологија за идентификација и мониторинг на загадени почви и резултатите постигнати од нејзиното спроведување“. Обуката беше спроведена во рок од три последователни дена во периодот од 18 до 20 септември 2020 година, во хотелот „Мурите“ – Разлог.

Настанот беше организиран во рамки на проектот „Идентификација и мониторинг на контаминирани почви со употреба на иновативна методологија (MCSoil)“, имплементиран од „Кластерот за обновливи извори на енергија“ – Благоевград, во партнерство со „Центарот за лековити билки и шумски плодови – Амброзија“ од Република Северна Македонија. Проектот се спроведува со финансиска поддршка на Европската унија преку програмата INTERREG-IPA CBC, CCI бр. 2014TC16I5CB006.

Специјализираната обука беше насочена кон претставници на одговорните институции за заштита на животната средина и почвата на локално и регионално ниво во Република Бугарија, еколошки организации, невладини организации, студенти и други засегнати страни. Главната цел беше воведување на иновативна методологија за идентификација и мониторинг  на загадените почви бидејќи, фокусот на обуката е кон постигнатите резултати од нејзината имплементација. За време на настанот, беше извршена демонстрација на практична применливост на системот за магнетна подложност.

Во вонредна состојба над Ковид-19 прогласена во Република Бугарија, обуката беше спроведена во согласност со превентивните мерки и препораките на овластените здравствени власти, против ширењето на коронавирусот. Во таа насока, на учесниците им беа обезбедени средства за лична заштита, како што се маски за лице за една употреба, средства за дезинфекција и сл.

Повеќе информации за проектот „Идентификација и мониторинг на контаминирани  почви со употреба на иновативна методологија (MCSoil)“, иницијативите за проектот и интересни новости на оваа тема, се достапни на оваа официјална веб-страница на проектот, како и на официјалната страница на Фејсбук на проект.

Покана за учество на Специјализирана обука за Иновативна метода за идентификација и мониторинг на контаминирани почви и резултати од нејзината примена

Покана за учество на Специјализирана обука за Иновативна метода за идентификација и мониторинг на контаминирани почви и резултати од нејзината примена

Локација: Пехчево, Северна Македонија

Датум:  24-26.09.2020

Во рамки на проектот Идентификација и мониторинг на контаминирани почви со користење на иновативна методологија” – MCSoil  што го реализира Здружението Амброзија, во партнерство со Кластерот за обновливи извори на енергија, со подддршка на ЕУ – Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Северна Македонија, ќе се одржи обука за претставување на иновативната метода за идентификација и мониторинг на контаминирани почви, како и резултатите од нејзината примена во рамки на проектните активности.

Обуката ќе се одржи во периодот од 24 до 26 септември 2020г, во х.Гогов во Пехчево.

При реализација на обуката ќе бидат запазени сите мерки за заштита од ширење и превенција од Ковид 19 кои се во сила, согласно важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Потврдете го вашето учество на обуката најдоцна до 22.09.2020 со пополнување на електронската пријава на следниот линк https://forms.gle/tK8DV1WQTrV8mbi5A .

Здружение Амброзија

Пехчево

Специјализирана обука: „Воведување на иновативна методологија за идентификување и мониторинг на контаминирани почви и резултатите постигнати од нејзината имплементација“

Наше задоволство е да ве поканиме да учествувате на специјализираната обука „Воведување на иновативна методологија за идентификување и мониторинг на контаминирани почви и резултатите постигнати од нејзината имплементација“. Настанот е организиран во рамките на проектот „Идентификација и мониторинг на контаминирани почви со употреба на иновативна методологија (MCSoil)“, имплементиран од „Кластерот за обновливи извори на енергија“ – Благоевград, во партнерство со „Центарот за лековити билки и шумски плодови Амброзија“ од Република Северна Македонија. Проектот се спроведува со финансиска поддршка на Европската унија преку програмата INTERREG-IPA CBC, CCI бр. 2014TC16I5CB006.

Специјализираната обука е насочена кон претставници на одговорните институции за заштита на животната средина и почвата на локално и регионално ниво во Република Бугарија, еколошки организации, невладини организации, студенти и други засегнати страни. Главната цел е воведување на иновативна методологија за идентификација и мониторинг на загадените почви бидејќи фокусот на обуката ќе биде постигнатите резултати од нејзината имплементација. За време на настанот, ќе се направи демонстрација на практичната применливост на системот за магнетна подложност.

Обуката ќе се спроведува во рок од три последователни дена во периодот од 18 до 20 септември 2020 година, со почеток во 13:00 часот во хотелот „Мурите“ – Разлог.

Во вонредна состојба над Ковид-19 прогласена во Република Бугарија, обуката ќе се спроведе во согласност со превентивните мерки и препораките на овластените здравствени власти, против ширењето на коронавирусот. Во оваа насока, на учесниците ќе им бидат обезбедени лични заштитни средства, како што се маски за лице за една употреба, средства за дезинфекција, итн. Претставниците на организаторите на настанот ќе водат сметка  учесниците да одржуваат безбедно растојание едни од други, како и за редовната дезинфекција во салата.

Повеќе информации за спроведувањето на настанот, како и информации за контакт за комуникација со организаторите, се достапни во приложената покана и агенда.

Прилог:

Агенда

Facebook