All posts by mcsoil_editor

Проект „Идентификаия и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология“ – MCSoil достигна своята заключителна фаза на реализация

Изпълнението на проекта стартира през месец юли 2019 г. Проектът се изпълнява от сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ в партньорство с „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“ от град Пехчево, Северна Македония, в рамките на ИНТЕРРЕГ-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI Номер: 2014TC16I5CB006.

Цел на шроектните инициативи бе извършването на оценка на текущото състояние и специфичните нужди на региона, касаещи съществуващото и потенциално замърсяване на почвата. Дейностите на проекта бяха насочени към изграждането на съвместен механизъм за опазване на околната среда, чрез идентифициране и мониторинг на замърсени зони почви, посредством прилагане на иновативна методология. Пилотният инструмент за събиране на почвени проби, обработване, анализиране и представяне на данни, е основан на иновативни геофизични методи за икономически ефективна, чувствителна и бърза оценка на качеството на почвите в околната среда. Основното предимство на тази иновативна методология е нейната висока чувствителност и възможност за интелигентно адаптиране на метода, според спецификите на обекта и съществуващия проблем. Също така, методът функционира много по-бързо и по-икономично от традиционно използвания химичен анализ.

Всичко това допринесе за повишаване информираността и познанията на представителите на целевите групи и заинтересовани страни по проекта във връзка със състоянието на почвените ресурси в пограничния регион на Република България и Република Северна Македония, както и за подобряването на ефективността на управлението на ресурсите по отношение на почвите.

Екипът на сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ благодари за интереса и активното участие на партньорите и участниците в проектните инициативи през целия период от изпълнението на проект „MCSoil”.

Финална конференция по проект “MC Soil”

На 09 и 10 октомври 2020 г., в град Пехчево, Република Северна Македония ще се проведе  финална конференция по проект  “Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология” – MCSoil. Проектът се изпълнява от „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ – Благоевград, в партньорство с „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“ от Република Северна Македония и е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI № 2014TC16I5CB006.

По време на финалната конференция ще бъдат представени резултатите от дейностите по проекта и по-конкретно, резултатите от приложението на иновативна методология за извършване на мониторинг на замърсени почви в трансграничния регион на Република България и Република Северна Македония.

Събитието ще се проведе на 09 и 10 октомври 2020 г. с начален час 11.00 ч. македонско време в хотел “Гогов” – град Пехчево. Поради извънредната епидемична обстановка в Република България и ограничителните мерки срещу разпространението на коронавирус в Република Северна Македония, гостите от България ще вземат участие по време на конференцията чрез установена онлайн връзка от 12.00 часа българско време, в конферентната зала на хотел „Корона“, гр. Благоевград.

Водещият партньор по проекта – Клъстер възобновяеми енергийни източници, ще осигури участието на 15 представители на целевите групи и заинтересовани страни от област Благоевград. С оглед ограничените места, моля да заявите Вашето присъствие по време на събитието на посочените по-долу координати.

Финалната конференция ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно препоръките на оторизираните здравни органи в Република Северна Македония и Република България.

За контакт с екипа на сдружение Клъстер ВЕИ:

Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници”

Ул. „Тодор Александров“ № 23, ет.6,

тел.: +35973 539 498; моб.: 0895891535

res_cluster@abv.bg * www.res-cluster.com

Проведено специализирано обучение на тема „Представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, и постигнати резултати от нейното приложение“

Сдружение „Клъстер Възобновяеми енергийни източници” проведе специализирано обучение на тема „Представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, и постигнати резултати от нейното приложение“. Обучението се проведе в рамките на три дни – 18 – 20 септември 2020 г., в хотел „Мурите“, град Разлог.

Събитието бе организирано в рамките на проект „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология (MCSoil)“, изпълняван от „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ – Благоевград, в партньорство с „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“ от Република Северна Македония. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония.

Обучението бе предназначено за представители на отговорните институции по отношение опазването на околната среда и почвите, местните органи на самоуправление и регионалните власти в Република България, екологични организации, представители на неправителствения сектор, студенти и заинтересовани страни по отношение опазването на околната среда и почвите. Основната цел бе представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, като акцент на обучението бе поставен върху постигнатите резултати от нейното приложение. В рамките на събитието бе извършена демонстрация на практическата приложимост на системата за установяване на магнитната възприемчивост на почвите на терен.

В условията на извънредна епидемична обстановка в Република България, обучението се проведено при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно препоръките на оторизираните здравни органи. В тази връзка, на участниците бяха предоставени лични предпазни средства (маски за еднократна употреба), дезинфектанти и др.

Повече информация за проект„Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология (MCSoil)“, проектните инициативи и интересни новини по темата, можете да намерите освен на настоящата интернет страница на проекта, така и на официалната Facebook страница на проекта.

Покана за участие в специализирано обучение – гр. Пехчево, Северна Македония

Специализирано обучение на тема:

Иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви и резултати от нейното приложение

Местоположение: Пехчево, Северна Македония

Дати:  24-26.09.2020

В рамките на проект „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология “- MCSoil, изпълняван от сдружения „Амброзия“, в партньорство с „Клъстер възобновяеми енергийни източници“, изпълняван с финансовата подкрепа на ЕС в рамките на ИНТЕРРЕГ-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, ще бъде проведено обучение за представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, както и резултатите от нейното приложение в рамките на дейностите по проекта.

Обучението ще се проведе в рамките на периода 24 – 26, в хотел “Гогов” в гр. Пехчево, Северна Македония.

По време на обучението ще бъдат спазени всички мерки за защита срещу разпространение и превенция от Covid – 19, в съответствие с действащото законодателство в Република Северна Македония.

Потвърдете участието си в обучението не по-късно от 22 септември 2020 г., като попълните електронния формуляр на следния линк:  https://forms.gle/tK8DV1WQTrV8mbi5A .

Сдружение Амброзия

гр. Пехчево

Специализирано обучение на тема: „Представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, и постигнати резултати от нейното приложение“

Сдружение „Клъстер Възобновяеми енергийни източници”  (КВЕИ)  има удоволствието да Ви покани да участвате в специализирано обучение на тема „Представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, и постигнати резултати от нейното приложение“. Събитието се организира в рамките на проект „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология (MCSoil)“, изпълняван от „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ – Благоевград, в партньорство с „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“ от Република Северна Македония. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония.

Обучението е предназначено за представители на отговорните институции по отношение опазването на околната среда и почвите, местните органи на самоуправление и регионалните власти в Република България, екологични организации, представители на неправителствения сектор, студенти и заинтересовани страни по отношение опазването на околната среда и почвите. Основната цел е представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, като акцент на обучението ще бъдат постигнатите резултати от нейното приложение. В рамките на събитието ще бъде извършена демонстрация на практическата приложимост на системата за установяване на магнитната възприемчивост на почвите на терен.

Обучението ще се проведе в рамките на три дни – 18 – 20 септември 2020 г., от 13:00 ч., в хотел „Мурите“, град Разлог.

В условията на извънредна епидемична обстановка в Република България, обучението ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно препоръките на оторизираните здравни органи. В тази връзка, на участниците ще бъдат предоставени лични предпазни средства (маски за еднократна употреба), дезинфектанти и др. Представители на организаторите ще следят за спазването на дистанция и извършването на редовна дезинфекция.

Повече информация относно провеждането на обучението, както и контакти за връзка с организаторите, са посочени в приложената покана и програма на събитието.

Приложение:

  1. Програма на събитието

Замърсители на почвата

Почвата е сложна смесица от минерали, органична материя, вода и различни форми на живот. В своето естествено и първично състояние, почвата е незамърсена субстанция, която покрива земята. В следствие на неволна или умишлена намеса от страна на хората, състоянието на почвата в определени райони значително се влошава. Отпадъците, битови или индустриални, нарушават състоянието на почвата, което се отразява върху здравето и благосъстоянието на хората, растителния и животинския свят.

Всяко вещество, намиращо се в почвата, което надвишава естествените и допустими нива, и представлява риск за човешкото здраве, се определя като замърсител на почвата. Например, химичните елементи арсен и олово, по естествен принцип се срещат в някои видове почви. Умишлената употреба на пестициди в ежедневието обаче може да причини замърсяване на почвите. Употребата на олово за направата на бензин през 20 век, носи последствия върху качеството на почвата и до днес.

Най-голям риск за замърсяване на почвата се наблюдава в градските райони, както и бивши и настоящи индустриални обекти. Често срещани замърсители са пестициди, нефтопродукти, радон, азбест, олово, хромиран меден арсенид и креозот. В градските райони, замърсяването на почвата до голяма степен е причинено от човешката дейност. Примери са промишлеността, изхвърляне на промишлени отпадъци, обработване на земята, локално изхръляне на отпадъци и прекомерна употреба на пестициди или торове. Тежкият автомобилен трафик също допринася за замърсяването на почвата. Замърсяването на почвата влияе негативно върху заобикалящата околна среда.

Къде и каква степен на замърсяване на почвите ще бъде отчетено, до голяма степен ще определи и начина на разпространение на замърсяването. Видът на почвата също е от значение за разпространението на замърсяването.

По какъв начин са изложени хората на риск от замърсяване на почвата?

Съществуват редица начина, посредством които хората са изложени на замърсяване от почвите. Най-често срещаните са:

  1. Поглъщане на почвата

Въпреки че звучи нетипично да се поглъща почва, замърсителите могат да попаднат в нашето тяло по различни начини. Малките деца могат да бъдат особено податливи, тъй като често играят в открита почва. Замърсеният почвен прах може също така да повлияе върху хранителната продукция на хората. Обилното измиване с вода на хранителните продукти, които се добиват от почвата, е от значителна важност. Най-големият риск от поглъщане на почвата се случва, когато почвата остане гола. Покриването на почвата с трева или друга растителност, както и доброто наторяване, намалява риска от заразяване. При консумация на храна на открито и в близост до почва във ветровит ден, замърсителите, пренасяни във въздуха, могат да попаднат върху храната, преди тя да бъде консумирана.

  1. Инхалантни летливи вещества и прах

Когато почвата е открита, малки частици могат да бъдат пренесени по въздуха, посредством вятъра например. Строителните работи и разрушавания, минната индустрия или несполучливи опити за озеленяване, могат да предизвикат образуване на почвен прах. Вдишването на замърсени прахови частици може да доведе до физически или химически щети върху хората. Например, азбестовите влакна могат да пробият белите дробове. Химикали като олово могат да нанесат щети на нервната система, включително мозъка.

  • Абсорбиране през кожата

Замърсителите могат също така да бъдат абсорбирани през кожата. Креозотът е материал, използван за запазване на дървесината в Съединените щати. Тази сложна смес от химикали може да изтече от обработената дървесина и да замърси почвата. При контакт със замърсени с креозот почви, с течение на времето, по кожата е възможно да се появят мехури или обриви, да се излющи или силно да се зачерви.

4. Консумация на храна, отгледана в замърсена почва

Редица жилищни сгради и тревни пространства са изградени върху бивши индустриални и производствени терени, които предполагат наличие на замърсени почви. В тези случаи, хранителната продукция, като зеленчуци и билки, може да поеме замърсители, докато растат. Консумацията им излага на риск човешкото здраве. Също така, може да има наличие на почвен прах върху тях, като без надлежното им измиване, замърсителите остават. Дори земята за отглеждане на хранителна продукция да бъде екологично чиста, наличието в близост на замърсен терен може да доведе до замърсяване на продукцията, вследствие на попадане на замърсен прах, посредство вятъра.

Места със завишено ниво на безпокойство

Индустриални и производствени зони и обекти

В индустриалните и производствените обекти често има наличие на редица замърсители, замърсяващи почвите им. Видът на замърсителя зависи от това какво произвежда предприятието. Замърсяване може да възникне при изтичане на вредни химикали върху почвата.

Депа, складове за отпадъци и площадки за събиране на отпадъци

Депата, местата за складиране на отпадъци и площадките за събиране на отпадъци създават висок риск от замърсяване на почвата, подобно на индустриалните обекти. Тези райони често съдържат голям набор от замърсители като олово, арсен и нефтопродукти. Всички те, сами по себе си, са опасни за човека. Когато се комбинират, те могат да предизвикат реакция и да създадат още по-токсични съединения. Контролирането и ремедиацията на тези зони изискват високи разходи, а са и технически и логистично усложнени.

Магистрални пътища, паркинги, зони със засилен трафик

Зоните с висока концентрация на превозни средства създават много предпоставки за замърсяване, както и за изтичане на течности от превозните средства. Например, съдържанието на олово може да има високи нива в райони с наличие на високи нива на  емисии от трафика, а изтичането на петрол или нефт по пътищата, или паркингите, употребата на бои и други, може допълнително да замърси почвите. Собствениците на жилища, посредством прекомерната употреба на пестициди и хербициди, допринасят за замърсяването на почвите.

Домакинства

Домакинствата сами по себе си поначало може да не се приемат за потенциални замърсители на почвата. Но замърсяването може да бъде причинено по време на строителните или ремонтните дейности на обектите. Възможно е изтичане на петролни субстанции от превозните средства, които се използват по време на тези дейности.

Бивши земеделски земи с натрупване на замърсители

В Съединените щати, в периода от 1910 до 1950 г., голяма част от пестицидите са съставени от опасни вещества, като олово и арсен. По онова време изследователите и земеделски производители не са запознати, че оловото причинява здравословни проблеми. В резултат на това, в почвата на остатъчните ферми днес може да бъде намерено наличие на олово. В допълнение, от 50-те години на миналия век има широко развитие и производство на хербициди. Неправилната употреба на тези химикали може да навреди на почвата, растенията и дори на човешкото здраве.

С пълния текст на публикацията, можете да се запознаете тук.

Facebook