Основни факти, които трябва да знаем за почвата

Почвата осигурява прехраната ни, снабдява ни с биомаса и суровини, служи като платформа за човешките дейности, ландшафта и играе централна роля като местообитание и генофонд. Тя съхранява, филтрира и трансформира вещества като вода, хранителни вещества и въглерод.

Почвата е основен, до голяма степен невъзобновяем и комплексен природен ресурс, и  все по-често е подложена на вредно въздействие от редица човешки практики.

Ето някои основни факти, които всички трябва да знаем за почвата

1. Почвата представлява най-външният слой на нашата планета и се формира от скали, разлагащи се растения и животни.

2. Почвата има различни количества органична материя (в резултат на разграждането на живи организми), минерали и хранителни вещества.

3. Тя помага при почистването на водата, която пием, и въздуха, който дишаме – безплатно!

4. Средната почвена проба се състои от 45% минерали, 25% вода, 25% въздух и 5% органична материя. Минерални частици с различни пропорции, като пясък, тиня и пръст, оформят почвената текстура.

5. Най-горният почвен слой е най-плодородният.

6. Десет тона от най-горния почвен слой, разпределен равномерно върху площ от един хектар, е с дебелина колкото само  монета от едно евро.

7. Natural processes can take more than 500 years to form two centimetres of topsoil.

8. Съществуват случаи, в които пет тона живи същества могат да живеят в един хектар почва.

9. Гъбичките и бактериите подпомагат разграждането на органичната материя в почвата.

10. Земните червеи абсорбират органична материя, преработват хранителните вещества и облагородяват почвата.

11. Корените на растителните видове разхлабват структурата на почвата, позволявайки на кислорода да проникне в нея. Това е от полза за живите организми, които живеят в почвата. Сами по себе си те също са важен фактор, който спомага за предотвратяване на ерозията на почвата.

12. Пълноценно функционираща почва намалява риска от наводнения и защитава подземните запаси от вода, като неутрализира или филтрира потенциалните замърсители и съхранява до 3 750 тона вода на хектар.

13. Учените са идентифицирали над 10 000 различни видове почва в Европа.

14. В световен мащаб, почвата съдържа 1 550 милиарда тона органичен въглерод (сравнено с атмосферен въглероден резерв от 760 милиарда тона и 560 милиарда тона въглерод в живи организми и растения).

15. Почвата улавя около 20% от отделените вследствие на човешката дейност емисии на въглероден диоксид в света.

 

Източник: https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/factsheet_2007_en.pdf