Споделете ги вашите идеи, препораки и прашања:

КЛАСТЕР ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
ул. “Тодор Александров” 23, спрат 6, канц. 61
2700 Благоевград, Бугарија
Тел.: +359(0)73 539 498; +359 (0) 895 891 535
e-mail: res_cluster@abv.bg
web: www.res-cluster.com
Водечки партнер

ЗДРУЖЕНИЕ ЦЕНТАР ЗА ЛЕКОВИТИ БИЛКИ И ШУМСКИ ПЛОДОВИ АМБРОЗИЈА
ул. “Илинденска” № 18
2326 Пехчево, Република Северна Македониjа
Тел.: + 389 72 321 848
e-mail: centar.ambrozija@gmail.com
Проектен партнер

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:

Веб страната е кофинансирана од Европската Унија преку Интеррег – ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI 2014TC16I5CB006

Facebook