Специјализирана обука: „Воведување на иновативна методологија за идентификување и мониторинг на контаминирани почви и резултатите постигнати од нејзината имплементација“

Наше задоволство е да ве поканиме да учествувате на специјализираната обука „Воведување на иновативна методологија за идентификување и мониторинг на контаминирани почви и резултатите постигнати од нејзината имплементација“. Настанот е организиран во рамките на проектот „Идентификација и мониторинг на контаминирани почви со употреба на иновативна методологија (MCSoil)“, имплементиран од „Кластерот за обновливи извори на енергија“ – Благоевград, во партнерство со „Центарот за лековити билки и шумски плодови Амброзија“ од Република Северна Македонија. Проектот се спроведува со финансиска поддршка на Европската унија преку програмата INTERREG-IPA CBC, CCI бр. 2014TC16I5CB006.

Специјализираната обука е насочена кон претставници на одговорните институции за заштита на животната средина и почвата на локално и регионално ниво во Република Бугарија, еколошки организации, невладини организации, студенти и други засегнати страни. Главната цел е воведување на иновативна методологија за идентификација и мониторинг на загадените почви бидејќи фокусот на обуката ќе биде постигнатите резултати од нејзината имплементација. За време на настанот, ќе се направи демонстрација на практичната применливост на системот за магнетна подложност.

Обуката ќе се спроведува во рок од три последователни дена во периодот од 18 до 20 септември 2020 година, со почеток во 13:00 часот во хотелот „Мурите“ – Разлог.

Во вонредна состојба над Ковид-19 прогласена во Република Бугарија, обуката ќе се спроведе во согласност со превентивните мерки и препораките на овластените здравствени власти, против ширењето на коронавирусот. Во оваа насока, на учесниците ќе им бидат обезбедени лични заштитни средства, како што се маски за лице за една употреба, средства за дезинфекција, итн. Претставниците на организаторите на настанот ќе водат сметка  учесниците да одржуваат безбедно растојание едни од други, како и за редовната дезинфекција во салата.

Повеќе информации за спроведувањето на настанот, како и информации за контакт за комуникација со организаторите, се достапни во приложената покана и агенда.

Прилог:

Агенда