Покана за участие в специализирано обучение – гр. Пехчево, Северна Македония

Специализирано обучение на тема:

Иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви и резултати от нейното приложение

Местоположение: Пехчево, Северна Македония

Дати:  24-26.09.2020

В рамките на проект „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология “- MCSoil, изпълняван от сдружения „Амброзия“, в партньорство с „Клъстер възобновяеми енергийни източници“, изпълняван с финансовата подкрепа на ЕС в рамките на ИНТЕРРЕГ-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, ще бъде проведено обучение за представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, както и резултатите от нейното приложение в рамките на дейностите по проекта.

Обучението ще се проведе в рамките на периода 24 – 26, в хотел “Гогов” в гр. Пехчево, Северна Македония.

По време на обучението ще бъдат спазени всички мерки за защита срещу разпространение и превенция от Covid – 19, в съответствие с действащото законодателство в Република Северна Македония.

Потвърдете участието си в обучението не по-късно от 22 септември 2020 г., като попълните електронния формуляр на следния линк:  https://forms.gle/tK8DV1WQTrV8mbi5A .

Сдружение Амброзия

гр. Пехчево