Специализирано обучение на тема: „Представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, и постигнати резултати от нейното приложение“

Сдружение „Клъстер Възобновяеми енергийни източници”  (КВЕИ)  има удоволствието да Ви покани да участвате в специализирано обучение на тема „Представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, и постигнати резултати от нейното приложение“. Събитието се организира в рамките на проект „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология (MCSoil)“, изпълняван от „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ – Благоевград, в партньорство с „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“ от Република Северна Македония. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония.

Обучението е предназначено за представители на отговорните институции по отношение опазването на околната среда и почвите, местните органи на самоуправление и регионалните власти в Република България, екологични организации, представители на неправителствения сектор, студенти и заинтересовани страни по отношение опазването на околната среда и почвите. Основната цел е представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, като акцент на обучението ще бъдат постигнатите резултати от нейното приложение. В рамките на събитието ще бъде извършена демонстрация на практическата приложимост на системата за установяване на магнитната възприемчивост на почвите на терен.

Обучението ще се проведе в рамките на три дни – 18 – 20 септември 2020 г., от 13:00 ч., в хотел „Мурите“, град Разлог.

В условията на извънредна епидемична обстановка в Република България, обучението ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно препоръките на оторизираните здравни органи. В тази връзка, на участниците ще бъдат предоставени лични предпазни средства (маски за еднократна употреба), дезинфектанти и др. Представители на организаторите ще следят за спазването на дистанция и извършването на редовна дезинфекция.

Повече информация относно провеждането на обучението, както и контакти за връзка с организаторите, са посочени в приложената покана и програма на събитието.

Приложение:

  1. Програма на събитието