Споделете своите идеи, препоръки и запитвания с нас:​

КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
ул. “Тодор Александров” 23, ет. 6, офис 61
2700 Благоевград, България
тел.: +359(0)73 539 498; +359 (0) 895 891 535
e-mail: res_cluster@abv.bg
web: www.res-cluster.com

Водещ партньор

ЦЕНТЪР ЗА МЕДИЦИНСКИ БИЛКИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ – АМБРОЗИЯ
ул. “Илинденска” № 18
2326 Пехчево
Република Северна Македония
тел.: + 389 72 321 848
email: centar.ambrozija@gmail.com

Проектен партньор

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

Този уеб сайт е съфинансиран от Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП Програма за Трансгранично сътрудничество CCI 2014TC16I5CB006

Facebook